• بررسی تحقیق و تفحص از فروشگاه رفاه در کمیسیون اقتصادی

    بررسی تحقیق و تفحص از فروشگاه رفاه در کمیسیون اقتصادی

    یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از فروشگاه رفاه در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت که قرار شد مدیران فروشگاه رفاه گزارشی از نحوه اداره این فروشگاه و پرداخت بدهی های آن ارائه کرده تا نماینده متقاضی درباره انصراف یا ادامه تفحص تصمیم گیری کند. مهدی

  • بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس

    بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس

    کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به بررسی تبصره های ارجاعی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ارائه پیشنهاد در خصوص آن خواهند پرداخت. به گزارش ایسنا، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری از روز شنبه تا چهارشنبه جلسات خود را برگزار کرده و دستور کار آنان