• سرعت انتقال اُمیکرون نسبت به دلتا حداقل دو برابر بیشتر است

    سرعت انتقال اُمیکرون نسبت به دلتا حداقل دو برابر بیشتر است

    عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: سویه اُمیکرون شاید ترکیبی از یک ویروس سرماخوردگی و دلتا باشد و هنوز در این زمینه کار می‌شود؛ اما چیزی که می‌دانیم این است که سرعت انتقال و گسترش این ویروس نسبت به جهش دلتا، حداقل دو برابر بیشتر است و در حال حاضر، یک نفر به راحتی می‌تواند