• خراسان جنوبی به یکی از قطب‌های تولید طلا در کشور تبدیل می‌شود

    خراسان جنوبی به یکی از قطب‌های تولید طلا در کشور تبدیل می‌شود

    ایسنا/خراسان جنوبی مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اظهار کرد: با مشخص شدن سرمایه گذار طرح طلای خونیک، این طرح وارد مرحله سرمایه گذاری شد و با این روند، خراسان جنوبی می‌تواند به یکی از قطب‌های تولید طلا در کشور تبدیل شود. امیر طاهرزاده، یکشنبه شب ۱۹ دی با بیان اینکه مزایده محدوده طلای

زیرنویس