• مبارزه با تراریخته، تضمینی برای واردات سویا و روغن تراریخته !

    مبارزه با تراریخته، تضمینی برای واردات سویا و روغن تراریخته !

    رییس انجمن بیوتکنولوژی ایران با انتقاد نسبت به مقابله با توسعه گیاهان تراریخته در کشور گفت: این امر تضمینی برای واردات محصولات تراریخته شد، چرا که سویا و ذرت و روغن‌های وارداتی همگی تراریخته هستند. به گزارش ایسنا دکتر سیروس زینلی امروز در همایش روز ملی زیست فناوری که به صورت حضوری و مجازی در دانشگاه تربیت مدرس