• شهرداری یزد با دانشگاه آزاد تفاهم نامه همکاری امضاء کرد

    شهرداری یزد با دانشگاه آزاد تفاهم نامه همکاری امضاء کرد

    ایسنا/یزد شهرداری یزد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در راستای اهداف سند چشم‌انداز و اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی و در جهت بهره مندی مستمر و نهادمند از خردجمعی و از آنجا که ارتباط و همکاری فیمابین می‌تواند به ارتقاء کمی و کیفی هدف‌ها و برنامه های مشترک یاری رساند و

زیرنویس