• دانلود زیرنویس فیلم Oklahoma Mon Amour 2021 – زیرنویس آبی

    دانلود زیرنویس فیلم Oklahoma Mon Amour 2021 – زیرنویس آبی

    دانلود زیرنویس فیلم Oklahoma Mon Amour 2021 اوکلاهاما مون آمور خانواده ای از هم پاشیده و تلاش برای اتحاد مجدد آن، سفر دو برادر، چالش های پیش روی جوانان چندفرهنگی را به تصویر می کشد که نیاز به یافتن هویت واقعی خود و افشای اسرار مدفون دارند، همه اینها با نزدیکی گیج کننده بین مکزیک