• دانلود زیرنویس فیلم Holes in the Sky: The Sean Miller Story 2021 – بلو سابتایتل

    دانلود زیرنویس فیلم Holes in the Sky: The Sean Miller Story 2021 – بلو سابتایتل

    دانلود زیرنویس فیلم Holes in the Sky: The Sean Miller Story 2021 با صدای یک تماس وحشت زده با 911 آغاز می شود و قبل از اینکه دوباره به ما معرفی شود، کارگردان اش همیلتون، مانند اکثر بازیگران، خودش را بازی می کند. ما کمی در مورد همیلتون و مدارک فیلمسازی او، کارگردانی فیلم کوتاه