• جنبه های مبارزاتی زندگی حضرت فاطمه (س) باید مورد توجه قرار گیرد

    جنبه های مبارزاتی زندگی حضرت فاطمه (س) باید مورد توجه قرار گیرد

    رییس شورای شهر تهران گفت:جنبه های مبارزاتی زندگی حضرت فاطمه (س) باید مورد توجه قرار گیرد. به گزارش ایسنا، مهدی چمران در ابتدای سی و دوم جلسه شورای شهر تهران ضمن تسلیت ایام فاطمیه گفت: کمتر روی جنبه مبارزات مثبت حضرت فاطمه زهرا (س) در دوران کوتاه زندگی ایشان صحبت شده است و حق است