• دانلود زیرنویس فیلم Come with Me My Love 1976 – بلو سابتایتل

    دانلود زیرنویس فیلم Come with Me My Love 1976 – بلو سابتایتل

    دانلود زیرنویس فیلم Come with Me My Love 1976 در سال 1926، مردی همسرش را در آغوش معشوقش گرفت، اما به هر دوی آنها شلیک کرد، سپس به خودش شلیک کرد و روحش را مجبور کرد که یک زندانی شبح مانند در آنها باقی بماند. برای دانلود زیرنویس اینجا کلیک کنید زیرنویس فیلم Come with