• دانلود زیرنویس فیلم Cici 2022 – بلو سابتایتل

    دانلود زیرنویس فیلم Cici 2022 – بلو سابتایتل

    دانلود زیرنویس فیلم Cici 2022 یک خانواده پنج نفره در مزرعه ای دور از شهر زندگی ساده ای دارند. فکیر و هاوا پدر و مادری هستند که یک دختر به نام صالحه و دو پسر به نام های کدیر و یوسف دارند. فکیر نسبت به فرزندانش کاملاً سخت گیر است و آنها را مجبور می