• آمادگی ایران برای اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان سوریه

    آمادگی ایران برای اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان سوریه

    معاون وزیر علوم از آمادگی ایران برای اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان مستعد سوریه خبر داد و گفت: با پیگیری های انجام شده از طریق دستگاه های مرتبط و توافق های صورت گرفته در حال رفع مشکلات هستیم و به زودی دانشجویان بین المللی بر اساس مدت تحصیل، از شرایط اقامت و ورود و خروج

زیرنویس