• سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین: یخ گریبانمان را گرفت

    سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین: یخ گریبانمان را گرفت

    باقر کلهر با اعلام رضایت از عملکرد تیم‌های ملی اسکی آلپاین زنان و مردان در قهرمانی جهان، امکانات متفاوت ایران با این سطح از مسابقات را عاملی در عدم کسب نتایج بهتر دانست. به گزارش ایسنا، تیم‌های ملی اسکی آلپاین مردان و زنان ایران در رقابت‌های مارپیچ بزرگ و کوچک مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی

زیرنویس