• آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش به بازار کار متصل نمی‌شود

    آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش به بازار کار متصل نمی‌شود

    ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: با وجود آموزش‌های خوبی که مهارت آموزان در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش کسب می کنند، اما مهارت آنان به بازار کار متصل نمی شود و باید به دنبال پر کردن این حقله مفقوده در زنجیره آموزش تا اشتغال مخصوصا برای مهارت

زیرنویس